Teorija
i praksa
u osiguranju

Kovačević, mast. ekonomista Marija

  • Email:

Rođena je 1994. godine u Beogradu. Osnovne studije završila je 2017. na Univerzitetu odbrane – Vojna akademija, na smeru Javne finansije, s prosečnom ocenom 9,67. Kao treća u rangu kadeta Vojne akademije odlikovana je oficirskom sabljom od strane predsednika Republike Srbije.
Master studije završila je 2019. godine na Vojnoj akademiji – smer Јavne finansije, а 2020. godine upisala se na doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta.
Nosilac je stipendije Dositeja 2016–2017. godine, koju dodeljuje Fond za mlade talente.
Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim časopisima.
Zaposlena je kao načelnik finansijske službe u Vojsci Srbije od 2017. godine.

UDK: (497.111):368.04:361.1
ČLANCI

FAKTORI KOJI UTIČU NA RAZVOJ DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava viši nivo zdravstvenih usluga korisnicima, kao i obezbeđenje zdravstvenih usluga koje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja nema u svojoj ponudi. Jedna od glavnih prednosti daljeg razvoja i rasta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji jeste znatno smanjenje visine troškova iz džepa građana u celokupnom zdravstvenom sistemu. Ključni argument u prilog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja jeste taj da u kontekstu ograničenih javnih resursa za zdravstvenu zaštitu ono može unaprediti ciljeve zdravstvene politike tako što će olakšati fiskalni pritisak u zdravstvenom sektoru. Razvoj sektora osiguranja uslovljen je stanjem i kretanjima u realnom sektoru. U cilju boljeg funkcionisanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, neophodno je uspostaviti saradnju u okviru obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, raditi na povezivanju državnih i privatnih zdravstvenih institucija, pružiti bolju promociju usluga i uticati na povećanje zdravstvene pismenosti stanovništva. Putem bolje povezanosti privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, obaveznih i dobrovoljnih oblika zdravstvenog osiguranja, boljom promocijom paketa usluga, bolje informisanosti ljudi o ovoj vrsti zdravstvenog osiguranja, kao i povećanjem nivoa životnog standarda stanovništva, utiče se na razvoj osnovnih faktora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ključne reči: dobrovoljno zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita stanovništva, troškovi zdravstvene zaštite, Herfindal-Hiršmanov indeks. JEL klasifikacija: G22, I13.

sr_RSSR