Teorija
i praksa
u osiguranju

Madić, Doc. dr Vladan V.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2402391S
ČLANCI 2/2024

ZAPOSLENI KAO TRŽIŠNI SEGMENT I BREND AMBASADORI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Uloga zaposlenih izuzetno je važna kao podrška razvoju svake kompanije. Naročito je važna činjenica kakav odnos zaposleni imaju prema kompaniji u kojoj rade i da li su oni prvi ti koji rado kupuju proizvode ili usluge matične kuće. Na taj način proizvod ili usluga dobija veoma važnu potvrdu u pogledu kvaliteta i kao takav ima prednost na tržištu. U radu je prikazan jedan od uspešnih primera odnosa zaposlenih prema usluzi osiguranja jedne od takvih, uspešnih kompanija, lidera na domaćem tržištu osiguranja, koja je razvila kombinovano osiguranje domaćinstva – paket „čuvar kuće“. U radu je korišćen Computer Assisted Web Interview (CAWI) metod istraživanja, a učestvovalo je 37,1% zaposlenih koji su se izjašnjavali o novokreiranoj polisi osiguranja, odnosno novoj usluzi. Dobijeni rezultati zasnovani na manjem uzorku pokazali su da postoji skoro potpuna upoznatost zaposlenih sa polisom osiguranja „čuvar kuće” – 99%, te da je stepen zadovoljstva ispitanika zaposlenih u Kompaniji po svim aspektima polise iznad 75%. Ključne reči: ljudski kapital; stavovi zaposlenih; osiguranje; polisa osiguranja; kombinovano osiguranje domaćinstva; interna komunikacija; korporativna komunikacija; tržišni segment; brend ambasadori.

sr_RSSR