Teorija
i praksa
u osiguranju

Borozanović, Marina

  • Email:

Bibliotekar u stručnoj biblioteci Kompanije „Dunav osiguranje” a.d.o

UDK:351.814.31:654.9:368:656.05
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

TELEMATIKA – BUDUĆNOST SAOBRAĆAJA

Autor predstavlja savremene tendencije korišćenja telekomunikacionih i informatičkih dostignuća na polju saobraćaja. Savremena tehnika poboljšava mnoge aspekte transporta ljudi i robe različitim prevoznim sredstvima. Bezbednost, ušteda, udobnost i efikasnost pri korišćenju automobila i vozova vidno se unapređuju telematskom opremom, što je najviše izraženo u SAD i zapadnoj Evropi, dok Japan za sada znatno zaostaje.

sr_RSSR