Teorija
i praksa
u osiguranju

Jovanović, mr Milovan

Direktor Službe za osiguranje MK Group

UDK: 368.984+343.913+368.025.88:368.8: 343.713: 368.8:368.023.6:347.232.3:368.029
ČLANCI

OSIGURANJE OD OTMICE, OTKUPA I IZNUDE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U SRBIJI

Nakon otmice radnika ambasade Srbije u Libiji, naročito je aktuelizovana  tema otmice lica, traženje otkupa ili iznude, do čega dolazi u kriznim područjima širom sveta. Posebno pitanje je šta su krizna područja. Sa stanovišta ostvarenja rizika od otmice, to nisu samo zemlje zahvaćene ratnim dejstvima, već i države s nedovoljno izgrađenim sistemom vladavine prava, države s višim stepenom korupcije, siromaštva itd. Interesantno je da u mnoštvu teorija o načinu i motivima otmice srpskih diplomata, kako u verziji državnih predstavnika, novinara, analitičara tako ni u raznim teorijama zavera, niko nije spomenuo pitanje osiguranja od otmice. Koliko naša stručna i opšta javnost zna da postoji mogućnost osiguranja lica od rizika otmice, otkupa ili iznude? To je pitanje kojem se u radu želi posvetiti posebna pažnja. Ko je osiguranik, šta je osigurani rizik, kakva je pravna priroda ugovora o osiguranju od otmice, koji su moralni i pravni principi ovog osiguranja – pitanja su čije razmatranje doprinosi potpunijem razjašnjavanju instituta osiguranja od otmice.

sr_RSSR