Teorija
i praksa
u osiguranju

Pejović, prof. dr Časlav

  • Email:

Časlav Pejović redovni je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Kjušju
u Japanu od 2002. godine. Diplomu pravnog fakulteta stekao je na Univerzitetu
Crne Gore 1979. godine, a zvanje magistra pravnih nauka najpre 1984. godine
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom 1990. na Univerzitetu
Kjoto u Japanu. Iste, 1990. godine odbranio je i doktorsku disertaciju na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, stekavši titulu doktora pravnih nauka
Do izbora u zvanje redovnog profesora, Časlav Pejović prošao je put od
zvanja asistenta (1980-1986), potom docenta (1991–1996) i vanrednog
profesora (1996-1997) na Univerzitetu Crne Gore, te vanrednog profesora na
japanskom Kjušju univerzitetu (1997–2002).
Nastavu je držao i na drugim univerzitetima:
Univerzitet Čulalongkorn (Chulalongkorn University) u Bangkoku, magistarske
studije od 2005. do 2007. godine;
Azijsko-američki institut za transnacionalno pravo Duke univerziteta (Duke
University Asia-America Institute in Transnational Law) 2004. i 2007. godine;
Koledž za međunarodne studije Univerziteta Cukuba (Tsukuba University
College for International Studies) od 2004. do 2007. godine;
Pravosudni Institut na Tajlandu (The Office of Judiciary, Thailand), mini-master
kurs (2009, 2014, 2015, 2017, 2019);
Tilburg univerzitet u Holandiji (Tilburg University), magistarski (LL. M.) kurs
(2012);
Šangajski univerzitet za finansije i ekonomiju (Shanghai University of Finance
and Economics ‒ SUFE) 2018. godine;
Univerzitet Mae Fah Luang u gradu Čiang Rai u Tajlandu (University Mae Fah
Luang, Chiang Rai, Thailand) 2019. godine.
Skraćena lista stranih univerziteta na kojima je držao predavanja broji
više od 50 takvih ustanova širom sveta (SAD, Velika Britanija, Kanada,
Australija, Nemačka, Holandija, Španija, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Grčka,
Turska, Meksiko, Kina, Japan, J. Koreja, Tajland, Singapur, Hongkong, Indija,
Filipini, Tajvan, Indonezija, Malezija, Vijetnam, Mjanmar).
Prof. dr Časlav Pejović je član brojnih međunarodnih organizacija:
Međunarodne akademije za komparativno pravo (International Academy for
Comparative Law – IACL), Međunarodne akademije za trgovačko i potrošačko
pravo (International Academy of Commercial and Consumers Law – IACCL),
Udruženja za pravo i sociologiju (Law and Society Association – LSA), Azijskog
udruženja za pravo i sociologiju (Asian Law and Society Association – ALSA),
Japanskog udruženja za pomorsko pravo.
Arbitar je Međunarodne trgovačke komore (MTK) u Parizu, Crnogorske
trgovačke arbitraže i Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu. Bio je član
ekspertskog tima Crne Gore za razgraničenje na moru s Hrvatskom.
Japansko Ministrastvo prosvete angažovalo ga je u realizaciji Programa
za mlade lidere (Young Leaders Program – YLR).

Prof. dr Časlav Pejović je član redakcija nekoliko međunarodnih
naučno-stručnih časopisa.
Objavio je knjige:
 Gerald McAlinn & Caslav Pejovic (eds.) Law and Development in Asia
(Routledge, 2012), za koju su priloge pisali neki od najvećih svetskih
autoriteta iz ove oblasti, uključujući Davida Trubeka, koji se smatra
začetnikom teorije koja se naziva Law and Development;
 Transport Documents in Carriage by Sea: International Law and Practice
(Informa/Routledge 2020);
 Borislav Ivošević, Časlav Pejović, Pomorsko pravo (Beograd, Union
Univerzitet, 2019).
Napisao je i poglavlja za knjige:
 Carriage of Goods by Sea, Chapter 9 in: Roy Goode, Herbert Kronke,
Ewan McKendrick (eds.) „Transnational Commercial Law“ (Oxford
University Press, 2015);
 Japanese Long-term Employment: Between Cultural Background and
Economic Rationale, in: G. McAlinn & C. Pejovic (eds.) Law and
Development in Asia, (Routledge, 2012);
 Delivery of the Goods under the Rotterdam Rules: Departure from the
Fundamental Principles? in: E. Arcelia (ed.) The Evolution of Global
Trade Over the Last Thirty Years (UNAM, Mexico, 2013);
 Japanese Labor Law: Hurdles on the Road to Abenomics: Chapter in
(eds. Jürgen Basedow and Toshiyuki Kono) „Special Economic Zones:
Experiments in Local Deregulation“ (Springer, 2016);
 Documentary Fraud under the UCP: Revisiting an ‘Exception from
Exception’ Principle, In: Toshiyuki Kono, Mary Hiscock, Arie Reich (eds.),
Transnational Commercial and Consumer Law (Springer 2018)
 Development of Carrier by Sea Liability: From Roman Law to the
Rotterdam Rules: In Festschrift in Honor of Herbert Kronke (2020);
Njegovi članci objavljivani su u naučnim časopisima u SAD, Velikoj
Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Kanadi, Kini, Japanu, Južnoj Koreji,
Tajlandu, u Singapuru, Meksiku, na Novom Zelandu, u Hrvatskoj, Srbiji. Neki
članci prevedeni su na kineski i francuski jezik, dok su neki objavljeni na
japanskom jeziku.

UDK:566.55:341:368: (497.121):863:368.032.1:368.023.5:368.025.75:368.022
PRIKAZ KNJIGE

ZAVAROVALNO PRAVO (PRAVO OSIGURANJA)

Autori: Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše i Milan Gobec Izdavač: LEXPERA GV Založba, Ljubljana, 2021. Obim: 456 strana

sr_RSSR