Teorija
i praksa
u osiguranju

Tasić, prof. dr Antonije

  • Email:

Karijera autoriteta u oblasti osiguranja

Prof. dr Antonije Tasić, doajen jugoslovenskog osiguranja, rođen je u Vranju 1912. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1934. godine kao jedan od najboljih studenata. Po završetku studija, službu dobija u Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije, a potom u Ministarstvu trgovine i industrije. Ordenom Svetog Save odlikovan je za uspešno obavljanje poslova od državnog značaja. Kao stipendista francuske vlade 1937/38. dobija specijalizaciju iz oblasti kredita i osiguranja u Parizu.

Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu (budućem Ekonomskom fakultetu) 1939. godine dobija zvanje honorarnog profesora. Po završetku II Svetskog rata, radio je u Ministarstvu finansija Jugoslavije, a uporedo je i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu držao predmete Međunarodni ekonomski odnosi I Finansije.

Prof. dr Antonije Tasić bio je državni predstavnik Jugoslavije u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (današnja Svetska banka) u periodu od 1953. do 1957. godine.

Njegov veliki naučni doprinos oblasti finansija i osiguranja svrstao ga je u teorijske utemeljivače ove naučne grane u bivšoj Jugoslaviji, a kao autoritet je bio priznat i u svetu.

Prof. Antonije Tasić bio je i profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici od 1963. godine, a od 1971. do 1973. i dekan.

Prema rečima dr Đurice Acina, redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu, Tasić je bio nesumnjivo jedan od najkompetentnijih autora u raspravama o problematici osiguranja, kod nas i šire.

Tokom svoje karijere učestvovao je u osnivanju i bavio se uređivanjem mnogih domaćih naučnih časopisa iz oblasti finansija. Negova sklonost ka iscrpnim naučnim analizama i ogromno praktično i teorijsko znanje podizali su ugled svakog časopisa u kome je radio.

Govorio je francuski, engleski i ruski jezik, a služio se i nemačkim i bugarskim.

Preminuo je u Beogradu 1998. godine. Njegovi udžbenici i danas su na spisku literature u nastavi predmeta koji se tiču osiguranja.

sr_RSSR