Teorija
i praksa
u osiguranju

Stojić, prof. dr Dragan

  • Email:

UDK: 368.1/.9"20"(049.32)
PRIKAZ KNJIGE

INSURANCE AND REINSURANCE FOR THE 21ST CENTURY: FROM DISRUPTION TO EVOLUTION (OSIGURANJE I REOSIGURANJE ZA 21. VEK: OD POREMEĆAJA DO EVOLUCIJE)

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo – Ohrid, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju Godina: 2023. Obim: 456 strana Teoriju osiguranja danas obrađuje veliki broj udžbenika s tematikom osiguranja. Nedostaju, međutim, monografije koje se bave specifičnim oblastima i problemima koji su od velikog značaja kako za teoriju tako i praksu osiguranja. Monografija Insurance and Reinsurance for the 21st Century: from Disruption to Evolution (Osiguranje i reosiguranje za 21. vek: od poremećaja do evolucije) autora prof. Vladimira Njegomira, objavljena u izdanju Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo u Ohridu, Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju, pisana je na engleskom jeziku i jedna je od uspelijih koje povezuju teoriju i praksu osiguranja. Nastala je kao rezultat težnje autora da se popuni identifikovana nepokrivenost literaturom u pogledu izazova koji opredeljujuće utiču na promene u osiguranju i reosiguranju. Monografija obezbeđuje teorijsku podlogu i daje praktičan uvid u faktore koji utiču na poremećaje u obavljanju delatnosti osiguranja, kao i na prilagođavanja te delatnosti ovim izazovima. Ona ukazuje na sve relevantne tokove koji karakterišu osiguranje i reosiguranje i koji će odrediti njihovu budućnost u čitavom 21. veku. Ova knjiga namenjena je prvenstveno profesionalcima u oblasti osiguranja i reosiguranja, ali i preduzetnicima, privrednicima, studentima, kao i svima onima koji žele da spoznaju tokove koji će opredeljivati razvoj osiguranja i reosiguranja u 21. veku.

sr_RSSR