Teorija
i praksa
u osiguranju

Veljković, Ljubiša

  • Email:

UDK: 368.025.66:627.512(100)“1960/2020“
ČLANCI

ANALIZA TENDENCIJE UČESTALOSTI POPLAVA U SVETU

U radu se polazi od hipoteze da poplave poslednjih nekoliko decenija beleže intenzivan rast učestalosti. Kako je analiza kretanja broja događaja prvi korak u procesu modeliranja rizika od poplava, sprovedeno je empirijsko istraživanje na osnovu podataka iz baze o prirodnim katastrofama Katoličkog univerziteta Luven u Belgiji. Na vremenskoj seriji – broj poplava u periodu od 1960. do 2022. godine u svetu, testiranjem statističkih hipoteza, primenom Man-Kendalovog testa, izvršena je provera slučajnosti u njenim varijacijama, odnosno utvrđivanje činjenice da li vremenska serija ima tendenciju. Testom je utvrđeno da je tendencija učestalosti poplava statistički značajna. Na osnovu mera reprezentativnosti tendencije, standardne greške i srednjeg prosečnog odstupanja, izabrana je eksponencijalna regresiona kriva uz koeficijent determinacije od 0,8807. Uz relativno visoku vrednost koeficijenta determinacije, model daje solidnu osnovu za predviđanje tih događaja u budućnosti, ali bi se svakako njegovim unapređivanjem to svojstvo moglo unaprediti. Ključne reči: osiguranje od poplava, katastrofalni vremenski događaji, poplave, funkcija tendencije učestalosti poplava

sr_RSSR