Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

sr_RSSR