Teorija
i praksa
u osiguranju

Welcome to the website of the Insurance Trends journal

Počev od broja 1. za 2024. godinu časopis će izdavati Udruženje osiguravača Srbije u saradnji sa Institutom za uporedno pravo.

Na našim stranicama upoznaćete se sa novinama u oblasti osiguranja u Srbiji, Evropskoj uniji i svetu, a prelistavanjem arhive Tokova osiguranja možete izvršiti uvid prethodne brojeve. Dostupni su Vam brojevi u PDF formatu počev od broja 1 iz 2011. godine. Prelistavanjem našeg časopisa možete steći uvid u promene na zakonodavnom i društveno-ekonomskom planu, koje su bile od uticaja i značaja za delatnost osiguranja.

Pregledajući bibliografiju objavljenih članaka, možda ćete se zainteresovati za prilog objavljen u nekom od brojeva koje smo publikovali pre 2011, počev od vremena osnivanja časopisa 1984. godine. Slobodno kontaktirajte s nama i na raspolaganju će Vam biti čitava riznica tekstova čiji su autori naučni istraživači koji su ostavili dubok trag u teoriji i praksi osiguranja u našoj zemlji i regionu.

Biće nam zadovoljstvo da pobudimo Vaše interesovanje, a još veće ako uspemo da Vam pomognemo u stručnom usavršavanju i naučnom napredovanju, ili Vas možda motivišemo da postanete naš saradnik.


en_GBEN