Teorija
i praksa
u osiguranju

CONFERENCE REVIEW

MODERN CONCEPT OF INSURANCE INDUSTRY AND INSURANCE AGREEMENT

ABSTRACT

IZ ISTORIJE OSIGURANJA:
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES O PRAVU OSIGURANJA.

Prvi međunarodni kongres o pravu osiguranja održan je u Rimu 1962. godine
u organizaciji Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja. Kongres je održan
pod nazivom Moderno shvatanje osiguranja i ugovora o osiguranju.


UDK: 061.7: 303.4:‚‚722‚‚: 34:368.1 + 368.22 Radović, dr Zoran MODERN CONCEPT OF INSURANCE INDUSTRY AND INSURANCE AGREEMENT Strana: 88-90
en_GBEN