Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

PENDING THE APPLICATION OF THE EUROPEAN UNION SOLVENCY II DIRECTIVE

ABSTRACT

O problemima primene Direktive Solventnost u vezi sa aktom Omnibus
II već se pisalo u našem časopisu. U međuvremenu, iskrsao je nesporazum između
Evropske komisije i Saveta Evropske unije.1
Asocijacija britanskih osiguravača
ukazuje da se zbog ovog nesporazuma postavlja pitanje datuma primene
Direktive Solventnost II, koju je Evropska komisija više puta odlagala, uključujući
poslednju promenu koja kao dan početka primene predviđa 1. januar 2013.
godine.2


UDK:338.266(4-672 EEZ):006.88:368.032.1:681.5:657.13:368.025.6:657.411 Radović, dr Zoran PENDING THE APPLICATION OF THE EUROPEAN UNION SOLVENCY II DIRECTIVE Strana: 105-106
en_GBEN