Čolaković, mr Đorđe

Rođen je 2. avgusta 1969. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu
političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na Novinarsko-komunikološkom smeru
sa prosečnom ocenom 8,23. Diplomski rad na temu „Film između umetnosti i
komercijalnih zahteva“, iz predmeta Komunikologija, odbranio je sa ocenom 10.
Magistrirao je na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti, smer
Teorija umetnosti i medija, na tezi „Film i fašizam kao prethodnica globalne
dominacije televizije“, koja je urađena pod mentorstvom dr Aleksandra Jankovića
i dr Miroslava Savkovića sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Dobitnik je Stipendije za talente Nacionalne službe za zapošlјavanje
(2003), više nagrada i pohvala Kolegijuma lista Politika (2002–2005), kao i
nagrade Univerziteta umetnosti za kontinuirano praćenje i predstavlјanje
projekata tog univerziteta (2007).

Novinarstvom, publicistikom i fotografijom profesionalno se bavi 20
godina. Kao ekspert za lokalne i komunalne teme, svojim radom i angažovanjem
dao je velik doprinos razvoju grada Beograda, a veoma uspešnim pokazao se i u
oblastima ekonomije, osiguranja, amaterskog sporta, kao i u obradi tema iz
oblasti oftalmologije.

U Gradskoj opštini Čukarica, u saradnji sa Kancelarijom za mlade, 2019.
godine vodio je stručni kurs „Radionice fotografije“.

Profesionalno iskustvo stekao je na radnim mestima: novinar (u Gradskoj i
Kulturnoj rubrici dnevnih listova Politika i Blic), novinar-urednik, zamenik glavnog
i odgovornog urednika, v. d. glavnog i odgovornog urednika i v. d. šefa Odseka
za informisanje, te fotograf u GO Stari grad. U vreme dok je bio zamenik
urednika lista GO Stari grad bio je veoma uspešan mentor mladim polaznicima
„BG Prakse“, gde je obučavao novinare početnike.
Objavio je više od 3.000 naslova raznih žanrova: vesti, izveštaja, analiza,
reportaža.

Više od 15 godina sarađivao je sa redakcijom lista Osiguranje u izdanju
Kompanije „Dunav osiguranje“. U tom časopisu objavljivao je reportaže,
intervjue, prikaze, vesti i pomagao glavnom uredniku u opremanju tekstova
fotografijama.

UDK: 303.443:641.84:614.841.45:692.23:681.892:631.3:550.348.43:656.085.2
CONFERENCE REVIEW

FIRE PROTECTION DEVELOPMENT TRENDS AT THE SIXTH INTERNATIONAL DITUR CONFERENCE

The sixth international conference of the Union of Engineers and Technicians for Risk Management (DITUR), a member of the Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-E) and the Confederation of Fire Protection AssociationsInternational (CFPA-I), comprised of associations from 60 countries, was held on 17th and 18th October in Sava Centre, Belgrade, with more than 300 participants from the country and abroad, representatives, sponsors and guests. The Conference was also attended by many participants from Dunav Insurance Company, the biggest national insurance company, that has had a years-long successful cooperation with DITUR.

en_GBEN