Popović, dipl. filol. Gordana

  • Email:

UDK: 65.012.6(520)(450):368.32+368.81:368.025.6:616.036.21:658.97.930.24:930.24
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

JAPANESE DISCIPLINE IN EMERGENCY SITUATIONS

Autor ovog članka dr Köksal Sahin 15 godina se bavi japanskim pravom i nemačko-japanskim poslovnim odnosima. Član je jedne istraživačke zajednice za pravo osiguranja u Japanu i nemački partner za komunikaciju u Udruženju osiguravača života u Tokiju, pa je već u samom početku objasnio razloge bliskih poslovnih odnosa Nemačke i Japana. Nemačka preduzeća odavno su aktivna u Japanu, o čemu svedoči 160 godina trgovinskih odnosa između tih država. Pristup inostranom tj. nemačkom tržištu pospešuju i slični pravni odnosi, a odskora i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Autor napominje da Nemci cene japanski stabilan visoki životni standard, tehnološki napredak i tradicionalnu kulturu koja se odražava i na poslovnu praksu i radnu kulturu.

en_GBEN