Izdanje čapopisa:

Tokovi osiguranja 2/2020

Ljiljana J. Lаzаrеvić Davidović TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU
Dr Zoran D. Radović POMORSKO PRAVO
Tokovi osiguranja 2/2020 2/2020