Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESET PRVI SUSRET UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Sažetak

Članovi Udruženja pravnika u privredi Srbije održali su svoj 21. susret
od 23. do 25. maja u Vrnjačkoj Banji. Uvodni referat na opštu temu „Zakoni i privreda”
podneo je prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta
u Beogradu. U obliku kraće studije uvodni referat obuhvatio je osam poglavlja, od
čega su neka vrlo interesantna za pravo osiguranja.


UDK: 061.7: 303.4: 347.7+368:340.234(4672EEZ) Ilijić, mr Slobodan DVADESET PRVI SUSRET UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA Strana: 79-84
sr_RSSR