PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE

Sažetak

Autori: prof. dr Boris Marović i dr Dragan Marković
Izdavač: Princip press


UDK:655.55:368.1:502.58:551.583:368.025.8 Prof. dr Vladimir M. Njegomir OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE Strana: 137-139