ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PRIHVATANJE KONCEPTA COACHINGA U SAVREMENOM POSLOVANJU

Sažetak

Koristeći coaching metodu u upravljanju ljudima, menadžeri pomažu zaposlenima
da obave posao na najefikasniji način i pritom razviju svoj unutrašnji potencijal.

Menadžer/Coach pomaže tako što motiviše kada je to potrebno kako bi zaposleni
na učili ono što je neophodno što je pre moguće. Kada se svemu ovome dodaju
profesionalne (strukovne) veštine i vrednosti timskog rada, organizacije koje
ga primenjuju uspevaju da iskuse neverovatnu autentičnu uključenost.
Coaching dozvoljava razvijanje opuštenih odnosa u timu i dragoceno liderstvo
u svakoj situaciji.


UDK: 347.141:796.015:658:331.105.24:331.101.3:364.12 dr Snežana Videnović PRIHVATANJE KONCEPTA COACHINGA U SAVREMENOM POSLOVANJU Strana: 75-80