Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

RAZVOJ KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U SRBIJI 2000–2020.

Sažetak

Početak XXI veka ušao je u istoriju kao era automobila. Dotadašnji slogan
„Automobil je luksuz“ promenjen je u sasvim novi slogan, „Automobil nije luksuz, već
neophodno prevozno sredstvo“. Posle nešto više od 100 godina auto je od luksuza
postao optimalno prevozno sredstvo. Danas je teško zamisliti život ljudi bez automobila.
Pomoću motornog vozila moguće je lakše i brže doći do bilo koje tačke u gradu, zemlji,
na kontinentu pa i na nekom drugom kontinentu. Automobilski transport
kao jedna od vrsta kopnenog transporta najrašireniji je i zauzima vodeću poziciju
u prevozu putnika, robe i raznih vrsta drugog tereta na različitim udaljenostima.
Pored pogodnosti koje pruža, automobil je i uzročnik raznih vrsta nezgoda.
Po svojoj prirodi i načinu upotrebe, kao opasna stvar može prouzrokovati štetu kako
na sebi tako i na drugom automobilu, vozaču, putniku, pešaku, ali i trećem licu i/
ili njegovoj imovini. Upravo zbog tih gubitaka vozilo je veoma pogodno i važno za
sprovođenje više vrsta osiguranja, među kojima je kasko osiguranje motornih vozila
jedno od zastupljenijih.
Cilj rada je da se prikaže dugogodišnji tok razvoja kasko osiguranja motornih
vozila i utvrdi njegovo mesto, uloga i značaj na tržištu neživotnih osiguranja u našoj
zemlji. Analizom su obuhvaćene najvažnije kategorije osiguranja počevši od učesnika
na tržištu i obuhvata polja osiguranja, preko zahteva za naknadu štete i tehničkih
rezervi, do racio brojeva. Težnja je usmerena na detaljnije cifarsko prikazivanje tih
kategorija osiguranja zato što brojevi, u svakom slučaju, preciznije i objektivnije od
bilo kakvog teksta odslikavaju problematiku koja je predmet rada, uz veću mogućnost
da čitalac izvodi sopstvene analize i zaključke. Pored analize kasko osiguranja motornih
vozila, prikazaće se i prosečno godišnje učešće obuhvata, zahteva za naknadu štete
i tehničkih rezervi osiguranja pet najvećih vrsta u grupi neživotnih osiguranja.

Ključne reči: motorno vozilo, kasko osiguranje, premija, naknada štete, racio brojevi


UDK: 612.6:629.11:612.6:368.211(497.11):368.025.1:347.513:437.518 Cerović, dr B. Milan RAZVOJ KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U SRBIJI 2000–2020. Strana: 46-82
sr_RSSR