Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

U SUSRET PRIMENI DIREKTIVE EU SOLVENTNOST II

Sažetak

O problemima primene Direktive Solventnost u vezi sa aktom Omnibus
II već se pisalo u našem časopisu. U međuvremenu, iskrsao je nesporazum između
Evropske komisije i Saveta Evropske unije.1
Asocijacija britanskih osiguravača
ukazuje da se zbog ovog nesporazuma postavlja pitanje datuma primene
Direktive Solventnost II, koju je Evropska komisija više puta odlagala, uključujući
poslednju promenu koja kao dan početka primene predviđa 1. januar 2013.
godine.2


UDK:338.266(4-672 EEZ):006.88:368.032.1:681.5:657.13:368.025.6:657.411 Radović, dr Zoran U SUSRET PRIMENI DIREKTIVE EU SOLVENTNOST II Strana: 105-106
sr_RSSR