Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

UREĐENJE UNUTRAŠNJIH ODNOSA U POSREDNIČKOM I ZASTUPNIČKOM POSLOVNOM PODUHVATU

Sažetak

Dobro je poznato da poslovanje posrednika i zastupnika osiguranja ima dva
dela. Prvi je spoljni i tiče se rada sa osiguranicima, odnosno saradnje s društvom za
osiguranje. Drugi deo je unutrašnji i podrazumeva uređenje odnosa u samom posredničkom
ili zastupničkom društvu ili drugom organizacijskom obliku poslovanja. U ovom članku
predmet istraživanja je upravo taj drugi deo. Težište istraživanja je stavljeno
na nekoliko stavki. Prva je organizacija poslova kao jedno od osnovnih polazišta
početka rada. Polazeći od značaja kadrova, analizirali smo pitanja u pogledu
saradnika, pa potom održivosti finansija kao pokazatelja novčane uspešnosti poslovnog
poduhvata. Posebno poglavlje posvećeno je posredniku i zastupniku kao rukovodiocu.
U zaključku se navodi da uređenje unutrašnjih odnosa kod ovih učesnika na tržištu
osiguranja daje znatan broj mogućnosti, uz brojne izazove. Pri tome se na prvo
mesto stavlja neophodnost zadržavanja posebnosti po kojima će se
najuspešniji zastupnici i posrednici razlikovati i izdvajati.

Ključne reči: posredovanje u osiguranju, zastupanje u osiguranju, unutrašnje uređenje posrednika i zastupnika osiguranja


UDK: 341.645:347.762:658.833:368.023.5:347.62 Vojinović, prof. dr Željko UREĐENJE UNUTRAŠNJIH ODNOSA U POSREDNIČKOM I ZASTUPNIČKOM POSLOVNOM PODUHVATU Strana: 40-53
sr_RSSR