ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UZAJAMNOST U OSIGURANjU

Sažetak

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu
osiguranja,
mada se u savremenom
zakonodavstvu
ne tretira
kao
temelj
te
delatnosti.
Detaljnije
se razmatraju
njegove
prednosti,
koje
se ostvaruju
u društvu
za

uzajamno
osiguranje;
ukazuje
se na dvostruku
ulogu
osiguranika
u tim društvima


kao
člana društva
i kao
ugovornog
partnera.
Upoređuje
se i položaj
osigurani
ka
u
društvima
za
uzajamno
osiguranje
i
osiguranika
deoničarskih
osiguravajućih društava.

 


UDK: 368.032.2 :368.03 Prof. dr Šime I. Ivanjko UZAJAMNOST U OSIGURANjU Strana: 9-22