Čolaković, mr Đorđe

Autor prikaza je novinar, magistar političkih nauka

UDK: 303.443:641.84:614.841.45:692.23:681.892:631.3:550.348.43:656.085.2
PRIKAZ SAVETOVANjA

TRENDOVI RAZVOJA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠESTOM MEĐUNARODNOM SAVETOVANJU DITUR-a

Šesto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR), koje je član Evropske konfederacije zaštite od požara (CFPA-E) i Svetske konfederacije zaštite od požara (CFPA-I), čije su članice asocijacije iz 60 zemalja, održano je 17. i 18. oktobra u Centru „Sava“ u Beogradu. Prisustvovalo je više od 300 učesnika iz zemlje i inostranstva, predstavnika sponzora i gostiju, kao i velik broj učesnika iz kompanije „Dunav osiguranje“, najveće nacionalne osiguravajuće kuće, koja sa DITUR-om godinama uspešno sarađuje.

sr_RSSR