Marković, mr Mirjana

  • Email:

Direktor Funkcije za
aktuarstvo, statistiku
i upravljanje rizicima
solventnosti, Kompanija
„Dunav osiguranje“ a.d.

UDK: 621.778.05: 368.023.2 : 35.082: 368.312+ 368.22 (085)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Razdvajanje osiguranika po polu: diskriminacija ili nužnost

Da li je zabrana uzimanja u obzir polne pripadnosti klijenta pri formiranju cena u osiguranju još jedna stepenica na putu usvajanja jednakosti muškaraca i žena, ili je posredi odluka koja će imati negativne efekte kako po osiguranike oba pola tako i po delatnost osiguranja u celosti?

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN