Vidaković, prof. dr Milovan

  • Email:

Predsednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima DITUR

UDK:368.10+614.841.3:726.717.74
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POŽAR U MANASTIRU HILANDAR

U članku se obrađuje nastanak i istorijski razvoj manastira Hilandar, uz osvrt na dolazak Srba na Balkan i istorijsku ulogu dinastije Nemanjića. Požaru u manastiru 2004. godine posvećena je posebna pažnja, a autor daje i odgovor na pitanje kako se ubuduće treba zaštititi u sličnom slučaju. Hilandar je i dalje izložen istoj opasnosti. Stoga je neophodno stvoriti uslove za dopremanje dovoljne količine vode. Rezervoar mora imati potreban kapacitet i u pogledu količine i u pogledu pritiska vode. Takođe, neophodno je uspostaviti požarne sektore kako bi se vatra ograničila na manji prostor. Svaki rekonstruisani objekat, po visini, treba da predstavlja poseban požarni sektor. Prelazi između požarnih sektora moraju se obezbediti požarnim vratima. Najzad, monahe u manastiru neophodno je pripremiti, tačnije obučiti za slučaj da požar ponovo izbije, a važno je i da se nabave vatrogasna odela i aparati za disanje.

sr_RSSR