Ralević, prof. dr Nebojša

  • Email:

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
E-mail: nralevic@uns.ac.rs

UDK:627.823.3:389.64:77.028:368:616-076.21:65.012.23:331.463:51-7:519.673
ČLANCI

KONSTRUKCIJA MERE c-KREDIBILITETA I PRIMENA U OSIGURANJU

Teorija kredibiliteta pruža alat za modeliranje različitih pojava u osiguranju. Promene životnih okolnosti kao što je pandemija i posledice što ih ona nosi same po sebi traže prilagođavanje starih i stvaranje novih teorija koje bi poboljšale postojeće parametre u modeliranju pojava u osiguranju i aktuarskoj analizi. Tako se korišćenjem mere c-kredibiliteta pokušava odgovoriti na neke od izazova koji su se pojavili. U radu je izložena skraćena teorija c-kredibiliteta i dat algoritam za konstrukciju mere c-kredibiliteta, koji je ilustrovan primerom. Ključne reči: ekvilibrijum, fazi komplement, mera c-kredibiliteta

sr_RSSR