Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 4/2023

Kočović, prof. dr Jelena, Koprivica, doc. dr Marija (Jovović), Rakonjac Antić, prof. dr Tatjana ODREĐIVANJE SAMOPRIDRŽAJA OSIGURAVAČA U USLOVIMA RASTUĆIH CENA REOSIGURANJA Dimić, prof. dr Maja S., Balaban, prof. dr Mladenka, Paunović, prof. dr Svetislav S. EFEKTI TRANSFORMACIJE VLASNIŠTVA OSIGURAVAČA NA SEKTOR OSIGURANJA U SRBIJI Vojvodić Miljković, doc. dr Nevenka M., Cvetković, doc. dr Milica S., Lukić, doc. dr Marija M. ŽIVOTNA OSIGURANJA VEZANA ZA JEDINICE INVESTICIONIH FONDOVA U FUNKCIJI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA I FINANSIJSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE SRBIJE
Tokovi osiguranja 4/2023 4/2023
sr_RSSR