Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA 4/2023

26. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Sažetak

Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija organizovali su 26. Međunarodnu naučnu konferenciju sa temom „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“. Konferencija je održana septembra meseca 2023. godine u Valjevu. Na naslovnu temu prispele radove ocenjivali su neutralni recenzenti iz redova profesora univerziteta iz Republike Srbije, tako da su u zborniku objavljena 33 rada. Urednici zbornika radova su prof. dr Zdravko Petrović, prof. dr Vladimir Čolović i prof. dr Dragan Obradović. U uvodu zbornika urednici su prigodnim rečima podsetili da su nas nedavno napustili eminentni pravni pisci prof. dr Jasna Pak i dr Jovan Ćirić. Urednici su sve radove rasporedili u tri tematske celine. Prva grupa naslovljena je sa „Prouzrokovanje štete i odgovornost“, tako da je tu raspoređeno osam radova. Drugu grupu radova činila je „Naknada štete“ s tim što je u tu grupu svrstano deset radova. Treća i najveće grupa radova obuhvatila je 15 radova na temu „Osiguranje“.


UDK: [347.964.1:347.56]:368.042]+[005.12:368.032]+[368.023.2/.3:347.422]+ [629.331:368.212(497.16)]+368.941.4(497.16)+368.029(049.32) Ilijić, mr Slobodan 26. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ Strana: 590-601
sr_RSSR