Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

AKTUARSKA MATEMATIKA (ACTUARIAL MATHEMATICS)

Sažetak

Prikaz knjige : “AKTUARSKA MATEMATIKA”
(ACTUARIAL MATHEMATICS).
Autori: prof. dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević i dr Vesna Rajić
Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd, 2014.
Obim: 302 strane


UDK: 655.55:51-7:368.91:368.919.1: 368.025.8:347.447.84 Koprivica, doc. dr Marija (Jovović) AKTUARSKA MATEMATIKA (ACTUARIAL MATHEMATICS) Strana: 77-79
sr_RSSR