Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

ANALIZA EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PO VRSTAMA OSIGURANJA U SRBIJI NA BAZI COCOSO METODE

Sažetak

U poslednje vreme, kao što je poznato, sve se više ocenjuje efikasnost
(performanse) osiguravajućih kompanija na bazi višekriterijumske analize. Imajući
to u vidu, u ovom radu analiziramo efikasnost osiguravajućih kompanija po vrstama
osiguranja u Srbiji na bazi COCOSO metode (engl. Combined Compromise Solution).
U kontekstu toga predložene su adekvatne mere za unapređenje efikasnosti osiguravajućih
kompanija u Srbiji u budućnosti. Dobijeni rezultati istraživanja efikasnosti
osiguravajućih kompanija po vrstama osiguranja u Srbiji na bazi COCOSO metode
pokazuju da je ona najbolja kod imovinskog osiguranja. Zatim, po redosledu, dolaze:
osiguranje od posledica nezgode i dobrovoljno zdrastveno osiguranje, osiguranje
vozila, neživotna osiguranja koja nisu svrstana u podgrupe, životna osiguranja osim
osiguranja života, osiguranje od odgovornosti, osiguranje života, osiguranje plovnih
objekata i transporta, osiguranje kredita i jemstva, i osiguranje vazduhoplova.
Na takvo rangiranje efikasnosti osiguravajućih kompanija po vrstama osiguranja
uticali su brojni makro i mikro faktori (životni standard, ekonomska klima, politička
situacija i drugi).

Ključne reči: efikasnost, vrste osiguranja, Srbija, determinante, COCOSO metoda.
Jel klasifikacija: C2, C6, G1, G2, G22


UDK:517:859.1.63:331.125:368.023.1:576.1:368:331.147:659.1.03(497.11):368.025.6 Lukić, prof. dr Radojko ANALIZA EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA PO VRSTAMA OSIGURANJA U SRBIJI NA BAZI COCOSO METODE Strana: 9-23
sr_RSSR