Teorija
i praksa
u osiguranju

INFORMATIVNI PRILOG

ANALIZA RADA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI U 2022. GODINI

Sažetak

Tema ovog rada je analiza rada dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u 2022. godini, pri čemu je akcenat na stopi prinosa.
Uvođenje privatnih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno s državnim penzijskim fondom suština je reforme penzijskog sistema i taj proces reforme otpočeo je 2005. godine.
Penzijski sistem kao opšteprihvaćeni sistem funkcioniše kao trostubni, ali uvođenje drugog penzijskog stuba kod nas neće se dogoditi u skorije vreme i pitanje je da li će uopšte biti uveden.
Treći stub penzijskog sistema je dobrovoljni, i to je njegova najveća prednost. Funkcionisanje dobrovoljnog penzijskog sistema odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava i na kraju programirane isplate – penzije.
Da bi se formirao valjan investicioni portfelj i da može da se ostvari dugoročan i dobar prinos od investicija, mora postojati stabilan priliv u dobrovoljne penzijske fondove.

Ključne reči: penzijski sistem, dobrovoljni penzijski fondovi


UDK: 368.914(497.11)“2022“ Radojković, doc. dr Ivan ANALIZA RADA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI U 2022. GODINI Strana: 242 – 245
sr_RSSR