Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Analiza stanja i trendova sektora osiguranja u Srbiji

Sažetak

Delatnost osiguranja u Srbiji, kao i u drugim zemljama u razvoju, poslednjih godina
beleži značajne stope rasta premija osiguranja kao ključnog pokazatelja razvoja.
Cilj rada je, da na bazi analize ključnih determinanti delatnosti osiguranja u Srbiji
omogući kreatorima politike i osiguravačima, kako trenutno prisutnim tako i stranim
koji potencijalno nameravaju da ostvare prisustvo, pruži osnovu za donošenje odluka
i prognoziranje budućih trendova u ovoj privrednoj grani. Analiza obuhvata period
od 2004. do 2009. godine a fokusira se na kretanje premija, šteta, rezervi,
strukture vlasništva i tržišnog učešća pojedinih kompanija, strukture portfelja
i regulatorne promene. Posebna pažnja posvećena je komparaciji trendova u zemljama Evropske unije,
regiona bivše Jugoslavije i Srbije kao i problematici koju nameće približavanje Evropskoj uniji.


UDK: 368: 339.1: (497.11): 657.72 Njegomir, prof. dr Vladimir Analiza stanja i trendova sektora osiguranja u Srbiji Strana: 3-15
sr_RSSR