Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI 2022. GODINE I OSIGURANJE

Sažetak

Savezi udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske u junu 2022. godine
organizovali su XXV jubilarne Budvanske pravničke dane. Konkurs za radove bio je
raspisan na sledeće teme: (1) Novine u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike
Srbije; (2) Značajne promene u pravosudnom zakonodavstvu i sudskoj praksi; (3)
Aktuelna pitanja izvršnog, stečajnog i notarijalnog prava; (4) Evolucija upravnog
prava; (5) Inovacije u krivičnom, materijalnom i procesnom pravu; (6) Usavršavanje
radnog i prava socijalnog osiguranja. U prikaz su uvršćeni radovi koji su odštampani
u Zborniku radova pod nazivom Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i
pravosuđa (gl. urednik prof. dr Miodrag Orlić). Prikazani su radovi o osiguranju ili u
vezi s temama o osiguranju.


UDK:303.443:725.83:681.136.3:636.085:347.42(497.11):436:497.16:(497.131)(45) (438).15):347.426 Ilijić, mr Slobodan BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI 2022. GODINE I OSIGURANJE Strana: 98-101
sr_RSSR