Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

DVA AKTUELNA OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

U radu su osvetljena dva aktuelna oblika obaveznog osiguranja od
profesionalne odgovornosti u Srbiji. Otuda, rad ima dva dela i zaključak. U prvom
delu razmotreni su oblik kratkoročnog obaveznog osiguranja od profesionalne
odgovornosti stečajnog upravnika i osnovni elementi postupka za zaključenje
dodatnog osiguranja od profesionalne odgovornosti stečajnog upravnika prema
Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika odnosno Zakonu o stečaju.
U drugom delu najpre je izložen pravni položaj licenciranog procenitelja vrednosti
nepokretnosti, kao nove slobodne profesije, a zatim je razmotren oblik dugoročnog
obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti procenitelja vrednosti
nepokretnosti po osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. U
zaključcima, autor se opredelio za preporuke za neku od sledećih novela najpre
Zakona o stečaju, a zatim Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.


UDK:623.11:347.56:347.739:368.04:65.011.2:322.64 Ilijić, mr Slobodan DVA AKTUELNA OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI Strana: 25-35
sr_RSSR