Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET ČETVRTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Sažetak

U situaciji kada je zbog pandemije kovida 19, kao i primene sveobuhvatnih
mera zaštite i predostrožnosti, veoma teško održati konferenciju, zahvaljujući entuzijazmu
članova Organizacionog odbora konferencije i mnogobrojnim eminentnim autorima
naučnih radova održan je od 16. do 18. septembra u Banji Vrujci XXIV Međunarodni
naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“.
Organizatori naučnog skupa bili su Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno
pravo i Pravosudna akademija, uz podršku opštine Mionica, koja se i ovog
puta pokazala kao dobar domaćin učesnicima skupa.


UDK: 303.44.3:341.11:368.025.8:656.086:241.52:349.126:347.447.23:215:347.441.23:796.087: (438)(44)(497)(497.13) (439.55)(497.16)(497.11) Jovičić, dr Daliborka DVADESET ČETVRTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ Strana: 139-143
sr_RSSR