Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET DRUGI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Sažetak

Od 12. do 14. septembra u hotelu „Omni“ u Valjevu održan je XXII
Međunarodni naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“.
Skup su organizovali Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo i
Pravosudna akademija. Kao i prethodnih godina, značajan doprinos radu skupa
dali su mnogobrojni eminentni stručnjaci iz oblasti pravne nauke, sudske prakse i
osiguranja, koji su tom prilikom pokazali da teorija i praksa moraju ići ruku podruku
u kreiranju novih zakonskih rešenja, njihovom usaglašavanju i sprovođenju u praksi.
Epitet međunarodni ovom skupu dali su mnogobrojni učesnici iz inostranstva, to
jest iz Poljske, Austrije, Norveške, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije
i Crne Gore. Na primerima i iskustvima svojih zemalja u oblastima naknade šteta i
osiguranja, te regulative Evropske unije, učesnici su ukazali na moguća rešenja i
načine usaglašavanja zakonodavnih odredaba i prakse.


UDK:328.065:303.443:341.18:368:656.086:347.513 Jovičić, dr Daliborka DVADESET DRUGI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ Strana: 68-73
sr_RSSR