Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET PETI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Sažetak

U periodu od 21. do 23. septembra 2022. godine, u Valjevu je održan XXV
Međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“ u organizaciji
Institutav za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije u Beogradu.
Kao i prethodnih godina, veliki doprinos radu skupa dali su brojni stručnjaci iz oblasti, pravne
nauke i prakse koji se bave naknadom štete i osiguranjem iz Republike Srbije, Austrije,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije i Poljske.
I ovogodišnje savetovanje podržao je Grad Valjevo, a gostima se uvodnom
reči dobrodošlice obratio njegov gradonačelnik.
Tokom konferencije održane su i zanimljive diskusije u cilju razmene iskustava
i znanja u oblasti osiguranja i naknade štete.


UDK: 351.95:725.83:37.043:048.1(1-87):636.086:368.021.22:347.426.356: (497.11)(143)(497.16):(497.131)(45)(438) Kostić, dr Jelena DVADESET PETI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ Strana: 143-145
sr_RSSR