Teorija
i praksa
u osiguranju

Kostić, dr Jelena

  • Email:

Viši naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

UDK: 351.95:725.83:37.043:048.1(1-87):636.086:368.021.22:347.426.356: (497.11)(143)(497.16):(497.131)(45)(438)
PRIKAZ SAVETOVANJA

DVADESET PETI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

U periodu od 21. do 23. septembra 2022. godine, u Valjevu je održan XXV Međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“ u organizaciji Institutav za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije u Beogradu. Kao i prethodnih godina, veliki doprinos radu skupa dali su brojni stručnjaci iz oblasti, pravne nauke i prakse koji se bave naknadom štete i osiguranjem iz Republike Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije i Poljske. I ovogodišnje savetovanje podržao je Grad Valjevo, a gostima se uvodnom reči dobrodošlice obratio njegov gradonačelnik. Tokom konferencije održane su i zanimljive diskusije u cilju razmene iskustava i znanja u oblasti osiguranja i naknade štete.

sr_RSSR