Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

EVROPSKA KONVENCIJA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI IZ UPOTREBE MOTORNOG VOZILA I PRAVO EVROPSKE UNIJE

Sažetak

U septembru 2019. godine navršilo se pet decenija od stupanja na snagu
Evropske konvencije o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz
upotrebe motornog vozila.
Ona je poslužila nadležnim telima Evropske ekonomske
zajednice odnosno Evropske unije kao jedna od osnova pri izradi propisā o
obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti. U uporednom pravu osiguranja
rasprostranjeno je mišljenje da su tom konvencijom prvi put u međunarodnoj
zajednici izloženi sistematski pravni instituti obaveznog osiguranja od građanske
odgovornosti iz upotrebe motornog vozila. To mišljenje može se uočiti u
udžbeničkoj literaturi, u kojoj je ova konvencija poznata pod skraćenim nazivom
Strazburška konvencija. Zasluga za izradu konvencije pripala je timu redaktora iz
zapadnoevropskih država članica Saveta Evrope, koji su je za potpis pripremili 29.
aprila 1959. godine. Tog dana konvenciju su potpisali predstavnici sledećih devet
država članica Saveta Evrope: Austrije, Belgije, Francuske, Nemačke, Grčke, Italije,
Luksemburga, Norveške i Švedske.


UDK:341.24:368.042:368.86:342.72/.73:656.13(4-672EEZ):(436)(493)(44)(43)(495) (45)(493.1)(481)(485)+341.176:(489)(43)(495)(481) Ilijić, mr Slobodan EVROPSKA KONVENCIJA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI IZ UPOTREBE MOTORNOG VOZILA I PRAVO EVROPSKE UNIJE Strana: 79-81
sr_RSSR