Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 1/2024

IDENTIFIKACIJA I SPREČAVANJE PREVARNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Sažetak

Efikasno otkrivanje prevarnog (lažnog) finansijskog izveštavanja zahteva integrativni konceptualni okvir. Ovaj rad predstavlja opšti okvir za proučavanje faktora povezanih s uzrocima nastanka prevarnog finansijskog izveštavanja. Cilj je da se izoštri naše razmišljanje o sprovođenju istraživanja modaliteta za definisanje okvira za efikasno upravljanje rizikom od nastanka prevarnog finansijskog izveštavanja i da pomogne naučnicima, profesionalnim računovođama, regulatorima i kreatorima politike da bolje razumeju pokretače prevarnog finansijskog izveštavanja i kontekst u kome ono nastaje. Razmatramo karakteristike kompanija koje se bave prevarnim finansijskim izveštavanjem, kako su identifikovane u literaturi i u istraživanjima povezanim s „trouglom prevare“ i etičkim aspektima. Takođe, bavimo se uticajem profesionalne i zakonske regulative na oblast efikasnog upravljanja rizikom od nastanka prevara. Na kraju, sažimamo prethodna saznanja i iznosimo zaključke i sugestije za oblasti u kojima je potrebno dalje istraživanje.

Кljučne reči: prevarno finansijsko izveštavanje, profesionalna regulativa, etika, pravni okvi


DOI: 10.5937/TokOsig2401146M Milojević, prof. dr Stefan V. Knežević, prof. dr Snežana Šebek, doc. dr Vladimir IDENTIFIKACIJA I SPREČAVANJE PREVARNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Strana: 146-163
sr_RSSR