Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

INOSTRANA ISKUSTVA U OSIGURANJU POLJOPRIVREDE

Sažetak

Cilj rada je prikaz karakteristika osiguranja poljoprivrede na globalnom nivou.
Osiguranje poljoprivrede najčešće se posmatra, u užem smislu, kao osiguranje biljne
proizvodnje i osiguranje životinja. Taj vid ekonomske zaštite primenjuje se od XVIII veka,
a danas se smatra delom sveobuhvatne strategije upravljanja rizikom u poljoprivrednoj
proizvodnji. Najznačajnije razlike u sistemu osiguranja poljoprivrede na globalnom
nivou jesu u obuhvatu rizika koje je moguće osigurati u pojedinim državama, kao i u
tome da li su, ili koliko su, premije osiguranja poljoprivrede subvencionisane od strane
države. Osiguranje poljoprivrede u većini država je dobrovoljno, negde je uslov za
ostvarivanje prava na poljoprivredne subvencije, a obavezno je samo u Grčkoj i na Kipru.

Ključne reči: osiguranje poljoprivrede, osiguranje biljne proizvodnje, osiguranje životinja,
rizici u osiguranju poljoprivrede, državna podrška osiguranju poljoprivrede, subvencionisanje
premije osiguranja, modeli tržišta osiguranja poljoprivrede.


UDK: (1-8.7) 37.018.7:368.5:368.54+368.32:368.8:347.6:35.078.5:368.025.1 (72)(71)(5)(8)(6)(93)(31) (4) Radović, doc. dr Gordana INOSTRANA ISKUSTVA U OSIGURANJU POLJOPRIVREDE Strana: 78-93
sr_RSSR