ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih društava

Sažetak

U osnovi razvojne strategije stoji zahtev da ekonomska politika razvija konkurentske
prednosti ukupne privrede Srbije, a ne samo komparativne prednosti određenih izvozno
orijentisanih delatnosti. Time se investicije usmeravaju ka stvaranju nove, savremene strukture
privrede, konkurentne na inostranom tržištu, što nadalje zahteva otvorenu privredu i
zdrav tržišni ambijent, koji će pogodovati stranim ulaganjima i pokretanju domaće štednje.
Strane direktne investicije zahtevaju postojanje transparentne i korektne pravne
regulative, te efikasnog bankarskog, odnosno finansijskog sistema. Privlačenje stranih
investicija jedini je put koji vodi ka privrednom oporavku zemlje, ali podatak zabeležen
u 2005. godini da je samo 10 odsto stranih investicija prikupljenih u poslednje četiri
godine uloženo u opremu nimalo ne ohrabruje.


UDK: 303.71:355.45+ 339.138:368:(497.11) Vignjević Đorđević, dr Nada Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih društava Strana: 35-49
sr_RSSR