Teorija
i praksa
u osiguranju

Vignjević Đorđević, dr Nada

Vanredni profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru

UDK: 303.71:355.45+ 339.138:368:(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih društava

U osnovi razvojne strategije stoji zahtev da ekonomska politika razvija konkurentske prednosti ukupne privrede Srbije, a ne samo komparativne prednosti određenih izvozno orijentisanih delatnosti. Time se investicije usmeravaju ka stvaranju nove, savremene strukture privrede, konkurentne na inostranom tržištu, što nadalje zahteva otvorenu privredu i zdrav tržišni ambijent, koji će pogodovati stranim ulaganjima i pokretanju domaće štednje. Strane direktne investicije zahtevaju postojanje transparentne i korektne pravne regulative, te efikasnog bankarskog, odnosno finansijskog sistema. Privlačenje stranih investicija jedini je put koji vodi ka privrednom oporavku zemlje, ali podatak zabeležen u 2005. godini da je samo 10 odsto stranih investicija prikupljenih u poslednje četiri godine uloženo u opremu nimalo ne ohrabruje.

sr_RSSR