Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Institut bankoosiguranja na osiguravajućem tržištu u Srbiji

Sažetak

Za institut bankoosiguranja može se reći da predstavlja paket finansijskih usluga
koji se javlja u razvijenim zemljama i koji primenjuju finansijske ustanove
i korporacije, a podrazumeva obavljanje klasičnih bankarskih poslova,
raznih savetodavnih poslova, kao i onih iz oblasti osiguranja.


UDK: 656.016:368+63.031.6:36.713 :( 497.11) Stevanović, Nebojša Institut bankoosiguranja na osiguravajućem tržištu u Srbiji Strana: 32-34
sr_RSSR