Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

KARGO OSIGURANJE U ODNOSU NA OSNOVNA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA I TRAJANJE PREVOZA

Sažetak

U članku se govori o okolnostima koje se odnose na osnovna načela
obligacionog prava što se primenjuju na kargo osiguranje u drumskom
prevozu i na trajanje prevoza. Povod za članak je osporena presuda Vrhovnog
suda Slovenije II Ips 110/2008 od 14. januara 2010, kojom je doneta Odluka o
reviziji. Uloga osnovnih načela obligacionog prava što se odnose na ugovor o
osiguranju specifi čna je zato što se ona primenjuju na osiguravajuće odnose
u različitim pojedinačnim svojstvima te u posebnim pojavnim sadržajima,
na primer sa uberrima fi des. Za svrsishodno zaključenje kargo osiguranja
u drumskom prevozu potrebno je u obzir uzeti i pravno regulisanje trajanja
prevoza, kao i razloge za takvo regulisanje.


UDK: 368.223:374.4:368.023.3+656.811.4:355.891.1:656.1 Vlačič, dr Patrik KARGO OSIGURANJE U ODNOSU NA OSNOVNA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA I TRAJANJE PREVOZA Strana: 62-73
sr_RSSR