Teorija
i praksa
u osiguranju

Vlačič, dr Patrik

  • Email:

Docent na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Ljubljani

UDK: 368.223:374.4:368.023.3+656.811.4:355.891.1:656.1
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

KARGO OSIGURANJE U ODNOSU NA OSNOVNA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA I TRAJANJE PREVOZA

U članku se govori o okolnostima koje se odnose na osnovna načela obligacionog prava što se primenjuju na kargo osiguranje u drumskom prevozu i na trajanje prevoza. Povod za članak je osporena presuda Vrhovnog suda Slovenije II Ips 110/2008 od 14. januara 2010, kojom je doneta Odluka o reviziji. Uloga osnovnih načela obligacionog prava što se odnose na ugovor o osiguranju specifi čna je zato što se ona primenjuju na osiguravajuće odnose u različitim pojedinačnim svojstvima te u posebnim pojavnim sadržajima, na primer sa uberrima fi des. Za svrsishodno zaključenje kargo osiguranja u drumskom prevozu potrebno je u obzir uzeti i pravno regulisanje trajanja prevoza, kao i razloge za takvo regulisanje.

sr_RSSR