Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Sažetak

Prikaz knjige : “KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE”.
Autori: prof. dr Vladimir Njegomir, prof. dr Boris Marović,
prof. dr Radovan Pejanović i prof. dr Bogdan Kuzmanović
Izdavač: „Princip Press“, Beograd, 2017.
Obim: 348 strana


UDK:655.55:311.213.6:551.583:351.823.1:368.5(497.11)(248.13) Radović, doc. dr Gordana KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE Strana: 175-177
sr_RSSR