Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA PREMA HELSINŠKOJ DEKLARACIJI

Sažetak

Autori: dr Dragica Živojinović i dr Nina Planojević
Izdavač: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Godina izdanja: 2015.
Obim: 289 strana


UDK: 655.55:311.213.6:614.253:341.24: (480.1):341.231.1:368+368.028 Ilijić, mr Slobodan MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA PREMA HELSINŠKOJ DEKLARACIJI Strana: 149-159
sr_RSSR