Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE

Sažetak

Prikaz knjige : “MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE”.
Autori: prof. dr Veselin Avdalović i prof. dr Evica Petrović
Izdavač: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011.
Obim: 454 strane


UDK: 655.55: 65.012.3:368.025.61:802.0 – 022 Radojković, doc. dr Ivan MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE Strana: 125-127
sr_RSSR