Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Metodologija utvrđivanja i prezentovanja finansijskih rezultata u osiguranju imovine i lica u Srbiji

Sažetak

Metodologija i prikazivanje finansijskih rezultata u osiguranju uslovljeno je propisima
i njihovom primenom od strane društava za osiguranje. U članku je prikazano
kako je ova materija regulisana u Srbiji počev od 1892. godine do danas


UDK: 001.8:336.67+657.372.1:368(497.11) Radomir M. Lazarević Metodologija utvrđivanja i prezentovanja finansijskih rezultata u osiguranju imovine i lica u Srbiji Strana: 3-19
sr_RSSR